TWI Job Relationer

TWI Job Relationer
TWI Job Relationer

TWI Job Relationer: Jeres vej til øget medarbejdertrivsel og effektiv konflikthåndtering

Beskrivelse af TWI Job Relationer

At opnå resultater igennem andre er en svær og ofte undervurderet opgave. Eventuelle resultater af Supervisors arbejde er et direkte resultat af det arbejde, som de mennesker, de superviserer, leverer. Derfor er det vigtigt, at de har gode færdigheder i konflikthåndtering, holdninger og adfærd, så de effektivt kan skabe og fastholde gode relationer med dem. Dette er, som vi ved, altafgørende for deres succes i enhver organisation.

Oftest er Supervisors forfremmet, fordi de har succes som gode produktive medarbejdere, der har tilfredsstillende teknisk indsigt i de daglige opgaver. De fleste førstegangs-supervisorer har brug for træning og coaching i, hvordan man forebygger og håndterer medarbejderkonflikter. Et overvældende flertal af supervisorerne opbygger deres menneskelige færdigheder ved at forsøge sig frem. Efterhånden lærer de at udvikle deres egne måder at håndtere situationerne på.

Resultatet kan være, at Supervisoren enten undgår vanskelige situationer (konflikter i form af forventningsafstemning, at give feedback, give en advarsel eller håndtering af modstand), eller når de går ind i de vanskelige situationer og håndterer dem på en ikke-effektiv måde. Derved kan der skabes frygt og vrede hos modparten i stedet for motivation/følgeskab. Flere Supervisorer siger fra til rollen, da de bliver bange for at arbejde med mennesker - fordi de aldrig har lært at håndtere disse vanskelige situationer. Igennem TWI Job Relationer-programmerne (TWI JI) får Supervisorerne færdighederne til at håndtere disse situationer. 

Sammen med TWI Job Instruktion danner TWI Job Relationer den grundtræning af dine Supervisors, som både har hjulpet USA under anden Verdenskrig, og er blevet brugt af Toyota og andre japanske virksomheder i over 70 år til at udvikle Supervisorer og en ekstraordinær arbejdsstyrke. Efter at TWI Job Relationer og Job Instruktion er forankret hos Supervisorerne, vil tilføjelse af TWI Job Metode være med til at skabe en kultur for løbende at lave mindre og større procesforbedringer (fundamentet i jeres Kaizen-program).

Fordele

Du vil lære at udvikle og vedligeholde positive relationer med medarbejdere og med mennesker på alle niveauer i organisationen og på den måde forstå, hvordan man kan løse konflikter, når de opstår - efter TWI JR 4-trins-metoden.

Kursusstrukturen

Kurset gennemføres med 5*2 timer. 2 timer hver dag over en uge. Indholdet er en blanding af forelæsninger, diskussioner og praktiske øvelser. Efter kursustimerne anbefales det at gennemføre TWI JR coaching, der er tilpasset jeres TWI implementering. 

I vil lære:

 • At udvikle færdigheder i at forstå individers håndtering af vanskelige og ubehagelige situationer
 • At analysere en situation og grundigt forstå fakta, før der træffes beslutninger, og hvordan der følges op på beslutningerne – ved hjælp af TWI JR 4-trins TWI konflikthåndterings metoden:
  • Trin 1. Få Fakta   
  • Trin 2. Overvej og beslut
  • Trin 3. Tag handling
  • Trin 4. Undersøg Resultater 
 • At forstå, hvordan man kan forebygge konflikter - ved brug af de 4 fundamenter for gode relationer:
  • Lad hver medarbejder vide, hvordan han/hun klarer sig
  • Giv anerkendende feedback
  • Fortæl folk på forhånd om ændringer, der vil påvirke dem
  • Gøre bedst brug af hver persons evner

TWI JR hos Foss Analytical

"Målbare resultater, håndgribelige fakta og synlige effekter på bundlinjen, er hvad de fleste virksomheder forholder sig til hver eneste dag. Men hvad sker der hvis man glemmer følelserne, holdninger, relationerne og konflikterne? FOSS Analytical har valgt TWI Job Relationer (TWI JR) i deres arbejde med relationerne."

Læs hele artiklen på BTP.dk vores videnscenter